SIRIMA SIRI FULL LYRICS WITH CHORDS II NARAYAN GOPAL & GYANU RANA

 Song details :

Song : Sirima siri
Vocal : Narayan Gopal / Gyanu Rana
Lyrics / Music : Gyanu Rana


Lyrics in Roman with chords :


Female :
G#.......................................................
Siri ma Siri ni kanchha batasai chalyo 
Fm.....................C#........G#..........................
baabari phoolko basana suna mero nirmaya 
G#...........................................................
mayalu aayo ni kanchha faal ra haandai 
Fm................C#......G#...........................
nabole pani hasana suna mero nirmaya 

Male :
G#................................................................
dhunga ko chhano ni kanchhi tinako chhano 
Fm.....................C#................G#.........................
nau tale gharko baha samma suna meri nirmaya 
G#....................................................................
timro ra hamro ni kanchhi bheta ra ghaataima 
Fm.....................C#.................G#...........................
yo maya laijaau kaha samma suna meri niramaya 


Female :
G#...............Fm..................C#..............G#...
ukali jyanko tyo chiso pani gogan pate piula 
G#.................Fm.................C#..............G#...
phool gasera deutalai diula joban kallai diula 
G#......................................................................
baadimaa aayo ni kanchha marsyangdi gangaa 
Fm....................C#..........G#...........................
wari hai pipal paari bar suna mero nirmaya 
G#.............................................................
namari bache ni kanchha kaala le saache 
Fm....................C#.............G#..........................
tyo maya laula janam bhar suna mero nirmaya 


Male :
G#.................Fm.....................C#...........G#...
dinai ra bhari ghaasa ra katyo koiralo ra taki 
G#..................Fm..................C#...............G#.....
aadhi ra baisa yesai ra gayo aadhi rahyo khaali 
G#..............................................................
ghaasai ra kaatyo ni kanchhi gogane daali 
Fm.....................C#...........G#.........................
sepilo thaauma saap hola suna meri nirmaya 
G#..............................................................
bolera matrai ni kanchhi ke faida hunchha 
Fm...............C#............G#.........................
risani bhaye maaf hola suna meri nirmaya 


Female :
G#..........................................................
mayalu aayo ni kanchha faal ra handai 
Fm..............C#.................G#..................
nabole pani hasana suna mero nirmaya 

Male :
G#....................................................................
timro ra hamro ni kanchhi bheta ra ghaataima 
Fm.....................C#.................G#...........................
yo maya laijaau kaha samma suna meri niramaya 

Female :
G#...........................
suna meri niramaya 

Male :
G#...........................
suna meri niramaya 


Full Video : 


Reactions

Post a Comment

0 Comments