KAULI lyrics in Nepali - Hari Bansha Acharya - Shanti Shree Pariyar

Songs Details :

Title : Kauli

Singer : Hari Bansha Acharya / Shanti Shree Pariyar

Lyrics / Music : Hari Bansha Acharya


Kauli Songs Lyrics in Nepali :ए काउली ....

ए  काउली

नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि  , 

नचिनी मान्छे माया लाउलि

दुख पाउली 

ए काउली  

नाची मान्छे आखा झिम्काउलि

 ए काउली 

 नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि

मा काउली 

म  काउलि 

नचिनी मान्छे नसोच आखा झिम्काउलि 

 नचिनी  मान्छे माया लाउलि

 दुख पाउली

मा काउली 

नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि 

मा काउली 

नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि 


भमरालाई सुहाउछ फुलको बोटमा 

बारुलोले गुणलाउछ गाइको गोठमा 

तिमि फुला मा भमरा आउला बारुलो 

मनको खोकिलामा राख मेरो यो कुरो 

ए  काउली।।। 

नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि  , 

नचिनी मान्छे माया लाउलि

दुख पाउली 

ए काउली  

 नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि

 ए काउली 

 नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि


भमरालाई सुहाउछ फुलको बोटमा 

बारुलोले गुणलाउछ गाइको गोठमा 

नाफुला है तिमि मेरो होइनौ भमरा 

तिमि देख्दा मलाइ लाग्छ च्वास पारुला 

मा काउली 

म  काउलि 

नचिनी मान्छे नसोच आखा झिम्काउलि 

 नचिनी  मान्छे माया लाउलि

 दुख पाउली

मा काउली 

नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि 

मा काउली 

नचिनी मान्छे आखा झिम्काउलि


Official Music Video :Reactions

Post a Comment

0 Comments