AAGANAI BHARI LYRICS WITH CHORDS IN NEPALI - NEPATHYA

 Song Details : 
Song : Aaganai bhari
Band : Nepathya

note : Aaganai Bhari was Nepathya’s first recorded song and also the first track of their first album. Therefore, it is regarded as the first official song of Nepathya. The album was released on 1st April 1993.


Lyrics in Nepali With Chords :


C        F    G          C
हो…… हो…. हो….. हो
C…………………..F
आँगनै भरी हिउँ नै झरे
 ……G………………..C
आरु फूल है टिपी राखे है
C……………………..F…
लेकैमा भरी बैँश मा फूले
……..G…………….C
माया को मुसकान मा
C…………………F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G……………C
यो जोवन हामी लाई
C………………..F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G……………C
यो जोवन हामी लाई

 


C…………………….F……..
खोला नाला सुसाई दिन्‍छन्
……G……………C
तिम्रै सरगम हरु मा
C……………F….G…….C
चाँदनी रात मा सम्‍झी बसे है
C………..F……………….G..
यो जिवन  मैइ आउँ बादल् भै
G…………………C
त्‍यो रमाईलो गाँउमा
G…………………C
त्‍यो रमाईलो गाँउमा

 

 
C……………F….
मेरा यी रात हरू
………..G……..C…..
यादमा बिति रहेछन
C……………..F….
मेरा यी रात हरू
………G…….C…..
यादमा बिति रहेछन
C………………F………G…………..C
भावना मा हाम्रो प्रेम लाई सजाई राखे है
C………..F……………….G
यो जिवन  मैइ आउँ बादल् भै
G…………………C
त्‍यो रमाईलो गाँउमा
C……………………F
आँगनै भरी हिउँ नै झरे
 ……G………………..C
आरु फूल है टिपी राखे है
C……………………F…
लेकैमा भरी बैँश मा फूले
……..G……………C
माया को मुसकान मा
C………………..F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G…………..C
यो जोवन हामी लाई
C………………..F…
सम्‍झीदेउ सुम्‍पीदेउ
 ….G……………..C
यो जोवन हामी लाई  - ३


Lyrics in Roamn without Chords :


Aanganai bhari hiun nai jhare
Aaru phool hai tipi rakhe hai
Lekaima bhari bainsama phule mayako muskanama
Samjhideoo-sumpideoo yo jowana hamilai
Samjhideoo-sumpideoo yo jowana hamilai
 
Khola nala susaidinchhan, timrai saragamharuma
Khola nala susaidinchhan, timrai saragamharuma
Chandani raatma samjhi base hai
Yo jeevan mai aaunla badalu bhai
Tyo ramailo ganwaima 
Tyo ramailo ganwaima 
 

Mera yi raatharu yadma bitirahechhan 
Mera yi raatharu yadma bitirahechhan
Bhawanama hamro premlai sajai rakhe hai
Yo jeevan mai aaunla badalu bhai
Tyo ramailo ganwaima 
Tyo ramailo ganwaima 


Aanganai bhari hiu nai jhare
Aaru phool hai tipi rakhe hai
Lekaima bhari bainsama phule mayako muskanama
Samjhideoo-sumpideoo yo jowana hamilai
Samjhideoo-sumpideoo yo jowana hamilai
Samjhideoo-sumpideoo yo jowana hamilaiLyrics in Nepali without chords :


आँगनै भरि हिउँ नै झरे
आरु फूल है टिपी राखे है
लेकैमा भरि बैंसमा फूले मायाको मुस्कानमा
सम्झिदेऊ-सुम्पिदेऊ यो जोवन हामीलाई
सम्झिदेऊ-सुम्पिदेऊ यो जोवन हामीलाई
 
खोला नाला सुसाइदिन्छन्, तिम्रै सरगमहरुमा
खोला नाला सुसाइदिन्छन्, तिम्रै सरगमहरुमा
चाँदनी रातमा सम्झी बसे है
यो जीवन मै आउँला बादलु भै
त्यो रमाइलो गाँवैमा 
त्यो रमाइलो गाँवैमा 
 

मेरा यी रातहरु यादमा बितिरहेछन् 
मेरा यी रातहरु यादमा बितिरहेछन्
भावनामा हाम्रो प्रेमलाई सजाइ राखे है
यो जीवन मै आउँला बादलु भै
त्यो रमाइलो गाँवैमा 
त्यो रमाइलो गाँवैमा 


आँगनै भरि हिउँ नै झरे
आरु फूल है टिपी राखे है
लेकैमा भरि बैंसमा फूले मायाको मुस्कानमा
सम्झिदेऊ-सुम्पिदेऊ यो जोवन हामीलाई
सम्झिदेऊ-सुम्पिदेऊ यो जोवन हामीलाई
सम्झिदेऊ-सुम्पिदेऊ यो जोवन हामीलाई
Reactions

Post a Comment

0 Comments