CHIYA BARIMA FULL LYRICS IN NEPALI

Song Details :
Song : Chiya Barima
Singer : Deepa Jha
Lyrics : Kusum Gajmer / Tulsi Ghimire
Music : Ranjeet Gajmer
Movie : Lahure


Lyrics in Nepali : 


लै बारी लै, आहाहा, लै बारी लै

लै बारी लै, आहाहा, लै बारी लै

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा
सधैं उदि हिंड्ने बादललाई

सधैं उदि हिंड्ने बादललाई

सधैं फुलिरहने फूलहरूलाई

कुन खुशी आज नौलो भैफैलियो मेरो चिया बारीम

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमासधैं उदि हिंड्ने बादललाई

सधैं फुलिरहने फूलहरूलाई

कुन खुशी आज नौलो भैफैलियो मेरो चिया बारीम

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमारात्मा किन बिउझेको, दिनमा किन पार्कहेको, कस्तो यो तिर्खा लगेको?

रात्मा किन बिउझेको, दिनमा किन पार्कहेको, कस्तो यो तिर्खा लगेको?

किन यो रोग लागेर?फैलियो मेरो चिया बारीम

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमालै बारी लै, आहाहा, लै बारी लै

लै बारी लै, आहाहा, लै बारी लैजोवनले केहि खोज्दछ

माया हो कि छाया हो?

कतै कोही आई लाने हो

जोबन्ले केहि खोज्दछ

माया हो कि छाया हो

कतै कोही आई लाने हो

मनमा लुकाएको सपनाफैलियो कसरी चिया बारीम?

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमासधैं उदि हिंड्ने बादललाई

सधैं उदि हिंड्ने बादललाई

सधैं फुलिरहने फूलहरूलाई

कुन खुशी आज नौलो भैफैलियो मेरो चिया बारीम

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमा

चिया बारीमा, हो, चिया बारीमालै बारी लै, आहाहा, लै बारी लै

लै बारी लै, आहाहा, लै बारी लै

लै बारी लै, आहाहा, लै बारी लै

लै बारी लै, आहाहा, लै बारी ल
Reactions

Post a Comment

0 Comments