Lekhiyeka Sabdha lyrics with cords- The EdgeThe Edge Band
Vocal : Jeewan Gurung
Guitar : Bishnu Gurung
Guitar : Albin Pariyar
Bass : Sandeep B.K.
Drum :  Ganesh Rai


Lyrics in Nepali with Chords :
G…….Bm…..Em…..
लेखिएका शब्‍द भन्‍दा धैरै
C………………D…
माया गर्छु म तिमीलाई
G….Bm………..Em….
तिमी नै हौ मुटु को धढ्कन्
C………..D…
तिमी मेरो भवना
Em…………….Am…………..
खुशी छु म आज तिम्रो साथ पाँउदा
C…………….D…
छैन केही सुन्‍यता
Em……………..Am………….
नजानु टाढा तिमी मेरो नजर भन्‍दा
C………………….D…
मलाई यहाँ  एक्‍लेै छोडेर
G…….Bm…..Em…..
सँगै पाइला सार्नु म सँग
C………………..D…
छायाँसरी अटुट बनेर
G……….D…..Em…..
लुकाई यो मन मा राख्‍ने छु
C……………….D…
आफ्‍नै आत्‍मा हो भनेर
G…..
तिमीलाई……..Em………D…
लेखीएका शब्‍द
G……….D…Em..
अरु भन्‍दा धेरै माया
……….C……..
गर्छु म तिमीलाई
D………
तिमीलाई…….
Em……D…C…..D……
तिमी नै हौ मुटु को धढ्कन्
Em……………….C……….
तिमी मेरो दिल को भावना
D……..
भावना…….
G…….Bm…..Em…..
सँगै पाइला सार्नु म सँग
C………………D….
छायाँसरी अटुट बनेर
G…….Bm…..Em…..
लुकाई यो मनमा राख्‍ने छु
C………………..D…..
आफ्‍नै आत्मा हो भनेर
D………..
तिमीलाई.....
D………..
तिमीलाई.....

Lyrics in Nepali without Chords:

लेखिएका शब्दभन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई
तिमी नै हाै मुटुको धड्कन, तिमी मेरो भावना
 

खुसी छु म आज तिम्रो साथ पाउँदा, छैन कतै शून्यता
नजानू टाढा तिमी मेरो यो नजरभन्दा, मलाई यहाँ एक्लो छोडेर

 
सँगै पाइला सार्नू मसँग छायाँसरि अटूट बनेर
लुकाई यो मनमा राख्नेछु आफ्नै आत्मा हो भनेर तिमीलाई

 
लेखिएका शब्दहरूभन्दा धेरै माया गर्छु म तिमीलाई, तिमीलाई
तिमी नै हाै मुटुको धड्कन, तिमी मेरो दिलको भावना, भावना

 
सँगै पाइला सार्नू मसँग छायाँसरि अटूट बनेर
लुकाई यो मनमा राख्नेछु आफ्नै आत्मा हो भनेर तिमीलाई,
तिमीलाई, तिमीलाई

Official Song :
Reactions

Post a Comment

0 Comments