Bhedako Oon Jasto Lyrics with chords in Nepali - Nepathya

Songs Details :

Title : Bheda ko Oon Jasto

Vocal : Amrit Gurung

Melody Collected by Narayan Wagle

Band : Nepathya


Lyrics with Chords :


 

Bm

Oh oh ho..Oh oh ho..

Bm

Aakash bata ke udi aayo

Bm

Aakash bata ke udi aayo

Bm                      E

Bheda ko unn jasto ho ho

Bm

Bheda ko unna jasato

Bm                          E

Bheda ko unna jasato ho ho ho..

Bm

Bheda ko unna jasato


Bm

Maya ko photo mai khichi lancha

Bm

Maya ko photo mai khichi lancha

Bm                   E

Purneko jun jasto ho ho

Bm

Purneko juna jasato

Bm                       E

Purneko juna jasato ho ho ho..

Bm

Purneko juna jasato


Bm

Oh oh ho..Oh oh ho..

Bm

Hiun ko dharso paglera aayo

Bm

Hiun ko dharso paglera aayo

Bm                        E

Chauri ko dudh jasto ho ho

Bm

Chauri ko dudha jasato

Bm                            E

Chauri ko dudha jasato ho ho ho

Bm

Chauri ko dudha jasato


Bm

Aaja ko saait mai bahi aauchu

Bm

Aaja ko saait mai bahi aauchu

Bm                         E

Jhulke ko gham jasto ho ho

Bm

Jhulke ko ghama jasato

Bm                             E

Jhulke ko ghama jasato ho ho ho

Bm

Jhulke ko ghama jasato


Bm

Oh oh ho..Oh oh ho..

Bm

Dafele bacha korali lyayo

Bm

Dafele bacha korali lyayo

Bm                E

Buki ko ful jasto ho ho

Bm

Buki ko fula jasato

Bm                E

Bukiko ful jasto ho ho ho

Bm

Buki ko fula jasato


Bm

Dhungama murti mai khopi lanchha

Bm

Dhungama murti mai khopi lanchha

Bm                  E

Timrai rup jasato ho ho

Bm

Timrai rup jasato

Bm                E

Timrai rup jasto ho ho ho

Bm

Timrai rup jasato

Bm

Oh oh ho..Oh oh ho..

Bm

Oh oh ho..Oh oh ho..

Bm

Oh oh ho..Oh oh ho..Lyrics in Nepali : 


आकाशबाट के उडी आयो भेडाको ऊनजस्तो

मायाको फोटो मै खिची लाग्छ पूर्णेको जूनजस्तो


हिउँको धर्सो पग्लेर आयो चौरीको दुधजस्तो 

आजको साइत मै बही आउँछ झुल्केको घामजस्तो


डाफेँले बच्चा कोरली ल्यायो बुकीको फुलजस्तो

ढुङ्गामा मुर्ति मै खोपी जान्छु तिमरै रुपजस्तो


आकाशबाट के उडी आयो भेडाको ऊनजस्तो

मायाको फोटो मै खिची लाग्छ पूर्णेको जूनजस्तोLyrics in Roman English :


Aakasha bata ke udi aayo bhedako oon jasto

Mayako photo mai khichi lagchha purneko jun jasto


Hiuko dharso paglera aayo chauriko dudha jasto 

Aajako saita mai bahi aaunchha jhulkeko gham jasto


Daphele bachcha korali lyayo bukiko phula jasto

Dhungama murti mai khopi janchhu timarai rup jasto


Aakash bata ke udi aayo bhedako oon jasto

Mayako photo mai khichi lagchha purneko jun jastoLyrics in English : 


Oh! What has come flying from the sky

like sheep's wool?

I will take a photo of my darling

Just like the fullmoon

Oh! Yes like the fullmoon !


The snow stream is flowing like the Yak's milk

I will come flowing at this auspicious hour today

like the rising sun

Oh! like the rising sun !

The pheasant has hatched a chick

like a lovely mountain flower

I will carve an image on the stone

Just like your beautiful figure

Oh! like your beautiful figure

Oh! what has come flying from the sky

like sheep's wool?

I will take a photo of my darling

Just like the fullmoon

Oh! Yes like the fullmoon!


Official Music Video :Reactions

Post a Comment

0 Comments